Kde pracujeme: Rosťa a Roman

Roman – Sociální podnikání

Sociální podnik se od běžných podniků liší tím, že většinu zaměstnanců tvoří lidé s různě těžkými hendikepy. Cílem není vydělávat velké peníze a zbohatnout, ale dávat práci lidem, kterým hendikep brání uplatnit se na běžném pracovním trhu. V sociálním podniku musí být přes 50 % takových zaměstnanců. Vyrábí dárkové předměty, vaří v restauraci, obsluhují v kavárnách, chystají zdravé svačiny pro školy a úřady, vyrábí belgické pralinky či hospodaří v ekozahradě. Máme-li z takového podnikání nějaký zisk, použijeme ho na další rozvoj našich sociálních podniků. Řadě lidem tak umožňujeme žít normální život, ke kterému každodenní zaměstnání bezesporu patří. V některých případech se zaměstnanci našich sociálních podniků zaučí natolik, že pak se svými nabytými zkušenostmi obstojí i na běžném trhu práce. Dohromady provozujeme 40 sociálních podniků, ve kterých 702 lidí s postižením našlo své zaměstnání.

Přečti si Romanův příběh

Rosťa – Lifetool

V Lifetoolu pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením v rozvoji komunikačních schopností. Podporujeme tím jejich začlenění do společnosti. Využíváme k tomu elektronické, digitální a technické pomůcky a alternativní prostředky komunikace. Když také někdo nedokáže pracovat běžným způsobem s počítačem, pomůžeme mu najít vhodné pomůcky k jeho ovládání (speciální myši, klávesnice, ovládání PC očima apod.). Za uživateli našich služeb vyjíždíme do terénu nebo je zveme k nám do kanceláře, kde si mohou prohlédnout, vyzkoušet a zapůjčit některou z více než 120 pomůcek. V rámci celé České republiky poskytujeme služby zdarma. Spolupracujeme také s mateřskou organizací Lifetool Linz v Rakousku.  

Přečti si Rosťův příběh

Nevím, jestli tuhle práci může dělat každý.
Vím ale, že každý může pomoci.