Kde pracujeme: Naděžda a Olina

NaděždaHospic

Hospic je určen pacientům, které ohrožuje na životě nevyléčitelná nemoc a kde už není žádná cesta k uzdravení. Slouží lidem v posledním stádiu onemocnění. V našem hospici poskytujeme úlevu od bolesti a dalších tělesných a duševních strádání. Cílem je také poskytnout podporu blízkým a podpořit truchlící pozůstalé. Specializovaná péče se tu potkává s péčí duchovní. Každý člověk totiž bilancuje při vědomí konce, který je nablízku. Má potřebu ohlédnout se za svým životem a vyrovnat se s ním. V Diakonii usilujeme o to, aby byl hospic především místem lidské důstojnosti a pokojného smíření. O nemocné a jejich blízké pečují odborně vzdělaní pracovníci – lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, duchovní, psychoterapeut, dobrovolníci a sociální pracovníci. Náš hospic CITADELA se nachází ve Valašském Meziříčí. Provoz zahájil v roce 2004 a patří mezi nejdéle sloužící hospicová zařízení v naší zemi.

Přečti si Naděždin příběh

OlinaDomov pro seniory

Domovy pro seniory jsou místem odpočinku ve stáří, kde se o kvalitu a důstojnost života klienta staráme až do jeho posledních chvil. Zakládáme si na přístupu, který je výrazem úcty, respektu a partnerství. Eliminujeme institucionální prvky a přinášíme osobní rozměr. Respektujeme zvyklosti a individualitu lidí, kteří se na nás s důvěrou obrátí a požádají nás o poskytnutí péče. Vytváříme zabydlené domácí prostory. Často tu uvidíte předměty jako šicí stroj, lampové rádio nebo staré nástěnné hodiny – věci, které nejen zútulňují, ale také oživují vzpomínky. Někdy je součástí zahrada se stromy, květinami, bylinkami a zvířátky.  Specializujeme se na péči o lidi s demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Dohromady s ostatními seniorskými službami, jako jsou třeba týdenní stacionáře, odlehčovací či pečovatelské služby, pomůžeme ročně 5 000 seniorům.

Přečti si Olinin příběh

I malý dar nám dodá hodně síly a pomůže potřebným. Přispějte nám. Děkujeme i za naše klienty. Pomáháme dál v každé situaci.