Kde pracujeme: Andrea a Hana

Hana – Speciální škola

Ve speciálních školách vzděláváme děti a mladé lidi od 6 do 26 let s různými formami mentálního a kombinovaného postižení a s autismem. Zakládáme si na tom, že naše školy jsou „rodinného typu“. Malý počet žáků ve třídách a zkušenosti našich pedagogů nám umožňují vzdělávat i lidi s velmi komplikovanými hendikepy. Žáky si nevybíráme podle míry jejich postižení, což není úplně běžné. Některé naše školy provozují  také internáty, což představuje velkou úlevu pro rodiny žáků. Snažíme se také „jít za rodinami“, tedy zřizovat pobočky našich škol v místech, kde je po našem speciálním vzdělávání mezi rodiči největší poptávka. Cílem je kromě jiného odbourat nutnost dojíždění. Škol Diakonie je dohromady 16 a počet jejich poboček stále roste. Mezi nestátními zřizovateli speciálních škol je Diakonie největší.

Přečti si Hanin příběh

Andrea – Nízkoprahový klub

Naše nízkoprahové kluby (zkráceně „nízkoprahy“) nabízejí smysluplné trávení volného času dětem a mladým lidem, kteří nemají podporu v rodinném zázemí a žijí podle pravidel ulice. V klubech najdou podporu v oblasti vztahů, vzdělání a zaměstnání, mohou se zde věnovat i různým sportovním a hudebním aktivitám.. Všechny služby jsou anonymní – návštěvník klubu se může představit třeba jen křestním jménem nebo přezdívkou. Neplatí  žádné poplatky, musí však respektovat základní pravidla: ohleduplnost k druhým i zařízení klubu, dochvilnost, žádné omamné látky. S pomocí najdou některé „děti ulice“ odvahu i sílu přihlásit se na střední školu a udělat si maturitu. Ve volném čase pak dokonce v nízkoprahovém klubu doučují své vrstevníky. Nízkoprahů provozuje Diakonie ČCE dohromady 15. Navštěvuje je přibližně 1 000 dětí a mladých lidí ve věku 6–26 let. Průměrně stráví v nízkoprazích Diakonie 2,5 hodiny měsíčně.

Přečti si Andrein příběh

I malý dar nám dodá hodně síly a pomůže potřebným. Přispějte nám. Děkujeme i za naše klienty. Pomáháme dál v každé situaci.